Artissimo je spolek amatérských i profesionálních výtvarníků

Z historie | Naši partneři | Projekty  | Lidé v ARTISSIMU


Spolek ARTISSIMO je otevřený všem dětským i dospělým zájemcům o keramiku a sklo, kteří mají chuť aktivně tvořit a své nápady sdílet ve skupině stejných nadšenců. Ateliér se nachází ve dvorním traktu na ulici Husova 8, BrnoJe zde k dispozici plně vybavená keramická dílna se dvěma vypalovacími pecemi na keramiku a jednou speciální na Raku techniku, třemi točířskými kruhy, válcovacími stoly, materiálem a pomůckami pro modelování a točení z hlíny, včetně všech potřeb k dekoraci. Dílna na fusing skla je vybavená pultovou a kruhovou pecí, různorodými formami a vším potřebným na práci se sklem touto technikou, dále pak pracovištěm pro tvorbu vinutých skleněných perel se dvěma profesionálními sklářskými kahany. Dílny využívají členové dětské sekce spolku i dospělí k vlastní tvorbě, celoročně zde pod jejich lektorským vedením probíhají kurzy a workshopy pro veřejnost.

Bližší informace o členství v Klubu Artissimo.

Zájemce z řad veřejnosti srdečně zveme na některý z našich WORKSHOPŮ A KURZŮ.

Spolupracujeme se školami a jinými institucemi – KONTAKTUJTE NÁS.

Stanovy spolku (ke stažení formát PDF)

Činnost spolku se uskutečňuje za finanční podpory

Logo Brna Jihomoravský krajMŠMT

 

Kdo dělá Artissimo

 
 
Veronika Marušková

Veronika Marušková

Se sklem pracuje už od roku 2002, absolvovala stáže ve Frauenau, Německo – dekorování a zušlechťování skla. Pořádá autorské výstavy vlastní tvorby. Vede kurzy fusingu – lehaného skla a meditační tvorby s tímto materiálem.

Stáňa Polívková

Stáňa Polívková

Dlouhodobě pracuje jako dekoratérka interiérů včetně návrhů designových dekoračních předmětů. Zaměřuje se na sklo, kombinování materiálů, gastronomii a floristiku, které začleňuje do svých kurzů a tematických projektů. 

Světlana Buyevich

Světlana Buyevich

Vede kurzy a workshopy zaměřené na keramika a malbu na porcelán. Vystudovaná keramička původem z Běloruska – v případě zájmu mohou být kurzy vedeny v češtině i v ruštině. Světlana se specializuje na lití keramiky z forem, naglazurní malbu, grafické techniky malby na porcelán. Její autorská tvorba nese značku SeBe keramika.

Lucie Hrbková

Lucie Hrbková

Vede kurzy točení na hrnčířském kruhu, keramiky, meditativně zaměřené tvorby. Amatérka, která se vlastním úsilím vypracovala na profesionálku. Má velmi osobitý styl, tvoří čajovou keramiku a další krásné předměty s čajem spojené. Její výrobky najdete pod značkou Ruce plné světla – čajové bytosti.

Mirka Švehlová

Mirka Švehlová

Vede kurzy tvorby vinutých perel pro začátečníky i pokročilé, pracuje na profesionálních plynových sklářských kahanech. Vlastní autorské tvorbě se věnuje už více než 15 let.

 

Projekty

Ukončený projekt

Rozvoj technické základny spolku ARTISSIMO 

 1. 1. - 31. 12. 2017

Cílem projektu bylo pořízení drobného dlouhodobého majetku, který umožní dále rozvíjet a podporovat přirozený umělecký potenciál dětí, zdokonalovat jejich řemeslnou zručnost a technické dovednosti při práci v dílně. Dotace byla plně využita na nákup ručního nářadí, pracovního stolu a úložného regálu na sklo. 
V rámci celoroční činnosti byly děti postupně seznamovány s technologií, která rozšířila možnosti práce v dílně – dokončovací úkony při opracování skla jak na trojrozměrných objektech, obrazech nebo špercích – broušení, leštění, vrtání. Nástroje budou nadále plně využívány při všech řemeslných činnostech spolku a velmi usnadní práci při dokončování jednotlivých projektů. 
Projekt byl realizován s finanční podporou Jihomoravského kraje.


Jihomoravský kraj

 

Příměstské prázdninové tábory pro děti v Artissimu 2017 

 10.–14. 7. 2017 a 28. 8.–1. 9. 2017

V pohodovém kamarádském prostředí a prázdninová pohodě se věnujeme tvůrčí činnosti a hrám rozvíjejícím kreativitu. Můžeme modelovat z keramické hlíny, točit na hrnčířském kruhu, malovat na porcelán technikou sgrafitových obrázků, seznámit se se základní technologií sklářské práce a vytvořit si vlastní obraz, mozaiku nebo domovní znamení technikou lehaného skla. Tvůrčí program v dílně doplňuje každý den vycházka, třeba do parku na Špilberku nebo do muzea, abychom si protáhli těla, zahráli si nějakou hru a také poznali něco nového. Budeme pracovat v úzkém kolektivu dětí, umožňujícím individuální přístup zkušených lektorů k tvorbě každého účastníka.
Příměstský tábor se uskutečňuje s finanční podporou statutárního města Brna.

logo Brno

 

Příměstské prázdninové tábory pro děti v Artissimu 2016 

 11.–15. 7. 2016 a 22.–26. 8. 2016

Praktická tvůrčí činnost a hry rozvíjející kreativitu, individuální přístup, kamarádské prostředí, legrace i soustředění, prázdninová pohoda.
Keramika, porcelán, sklo... slova, která všichni známe, předměty, které denně používáme. Teď už víme, jak takové věci vznikají. Děti na táboře modelovaly z keramické hlíny, točily na hrnčířském kruhu, malovaly na porcelán technikou sgrafitových obrázků. Seznámily se se základní technologií sklářské práce, vytvořily si vlastní obraz, mozaiku nebo domovní znamení technikou lehaného skla. Tvůrčí program v dílně doplnila každý den vycházka do nedalekého okolí, kupříkladu do parku na Špilberku nebo do muzea, abychom si protáhli těla, zahráli si nějakou hru a také poznali něco nového.

100 SRDCÍ PRO ŽIVOT – Happening ke Světovému dni srdce 2015

 Výtvarné dílny Artissimo ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky připomenuly Světový den srdce (29. září) charitativním happeningem 

Dospělí i dětští členové klubu Artissimo, jejich přátelé, přátelé přátel i mnozí další hosté vyslyšeli výzvu brněnské neziskové organizace Artissimo a v průběhu uplynulých měsíců se podíleli na tvorbě stovky keramických srdcí, z nichž každé je autorský originál. Veřejná prezentace těchto srdcí, spojená s připomenutím závažnosti onemocnění srdce, významem prevence a s charitativním prodejem keramických srdcí proběhne přímo na Světový den srdce, v úterý 29. září 2015 mezi 18. a 19. hodinou v brněnském Divadle Bolka Polívky. Výtěžek z prodeje byl věnován občanskému sdružení Srdíčkáři  sdružení rodičů dětí se srdečnímu vadami, jehož cílem je přispívat k informování veřejnosti o problematice a léčbě vrozených srdečních vad, zlepšovat informovanost rodičů dětí se srdečnímu vadami a shromažďovat informace, které těmto rodinám mohou pomoci. 

 

SKLENĚNÁ SBÍRKA MOTÝLŮ
Projekt dětského klubu Artissimo  
duben – prosinec 2017 

 Členové dětské sekce klubu Artissimo se v letošním roce v rámci celoroční pravidelné činnosti seznamují se specifiky a náročností fusingu skla. Před samotným leháním v peci musí zvládnout několik přípravných fází: učí se řezat a lámat ploché sklo, práci s barvami, podkládání žáruvzdornými materiály a řezání barevných skel podle šablon. Při práci na vlastním tvůrčím výstupu projektu nejprve zpracovávají kreslenou skicu, kterou přenášejí do skleněného obrazu a v jeho zpracování si ujasňují možnosti barevnosti a plasticity materiálu. Učí se tak porovnávat možnosti techniky s vlastními ideovými návrhy, které se částečně musí podřídit technologickému procesu lehání skla.

Společným výstupem, na kterém průběžně pracujeme, bude soubor skleněných objektů v podobě motýlů, můr a vážek. Všechny budou připevněny na speciálně vytvořenou nosnou kovovou konstrukci tak, aby mohly být umístěny v zahradě či v jiném prostoru pod širým nebem a spoluvytvářet symbiózu s živou přírodou. Jednáme o možnosti dočasného umístění celé sbírky do veřejného prostoru, nejraději pod širým nebem, abychom mohli naši činnost prezentovat veřejnosti.

Prací ve skupině se účastníci projektu učí akceptovat tvůrčí ideje a nápady ostatních členů kolektivu, pracovat s nimi a dále je rozvíjet k naplnění společného cíle.

Projekt se realizuje za finanční podpory Jihomoravského kraje.

 Jihomoravský kraj

AMAZONAS: MOZAIKA BAREV ZE SMALTU A SKLA
Projekt dětského klubu Artissimo  
duben – prosinec 2016 

Cílem projektu bylo seznámit se s řemeslným oborem smaltování, obohatit činnost dětí a mládeže ve spolku o jeho výtvarné zvládnutí a v kombinaci s technikou fusingového skla jej využít k vlastní tvorbě. Děti se nejprve seznámily s technologií a zpracováním skla a smaltu a pracovaly na individuálních návrzích skleněných a smaltovaných obrázků. Naučily se technice smaltování ve smaltovací pícce. V další části projektu jsme pracovali na vlastní mozaice. Nejprve byl navržen a vybrán námět mozaiky, jehož předlohou se stal letecký snímek řeky Amazonky pořízený z vesmíru. Děti se seznámily se specifiky života oblasti delty Amazonky a vybraly si jednotlivá zvířata, která dle vlastní fantazie přenesly do smaltu. Realizace této části mozaiky na velkoformátových tabulích se uskutečnila při říjnovém výjezdu do smaltovacích dílen ve Frýdlantu nad Ostravicí. V brněnské dílně jsme potom dále pracovali na jednotlivých dílech menšího formátu a na jejich seskupení do mozaikového obrazu. Celého projektu se zúčastnili všichni členové dětské sekce Artissimo ve věku 8–21 let v počtu 22 členů.

Na konci října jsme rozpracované dílo prezentovali na spolkové výstavě Artissimo v křížové chodbě Nové radnice v Brně, kde se také konaly miniworkshopy pro veřejnost a školy. V prosinci jsme mozaiku zkompletovali a dokončili, ale protože se v rámci dohodnuté spolupráce těšíme na její další vystavení v Technickém muzeu v Brně na podzim 2017, určitě ji chceme ještě dále vylepšovat a zdokonalovat!

Projekt se uskutečnil za dotační podpory Jihomoravského kraje.

MÍSTO, KDE SE ČAS MĚNÍ V RADOST

Výstava spojená s workshopy pro veřejnost 
17. – 22. 10. 2016 Jižní křídlo Křížové chodby Nové radnice v Brně

Výstava prezentovala průřez tvorbou spolku za dobu jeho působení v novém složení a na nové adrese – práce dětských i dospělých členů klubu, výrobky z kurzů, práce lektorek. Přímo ve výstavních prostorách se uskutečnily tři tematické workshopy pro návštěvníky, zaměřené na sklo, keramiku a smalt.
Stěžejní exponáty výstavy tvořily společné projekty, na kterých dlouhodobě spolupracují děti všech věkových kategorií a děti s dospělými:

  • Amazonas – velkoplošná mozaika s použitím uměleckořemeslné techniky smaltu v kombinaci s lehaným sklem.
  • Skleněný dopis světu – závěsný oboustranný obraz složený z mnoha tabulek s osobním poselstvím autorů.
  • Soubor zrcadel zarámovaných ve skleněné mozaice.
  • Smaltované obrazy vytvořené v dílnách ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Představili jsme jeden z hlavních záměrů spolku – mezigenerační spolupráci dětí a seniorů a její dopad na prohlubování vzájemných vztahů a uspokojení z tvořivé práce. 
Prostřednictvím workshopů pořádaných v kreativním prostředí výstavy jsme vtáhli návštěvníky přímo do tvořivého procesu a ukázali jim jednu z možných cest k obohacení života.

Akce byla realizovaná za dotační  podpory Jihomoravského kraje.

Z historie

Artissimo bylo založeno v únoru 2010 jako občanské sdružení – nezisková organizace, zaměřená na rozvoj a kulturní obohacení společnosti, celoživotní vzdělávání a podporu uměleckých a veřejně prospěšných aktivit. Sdružení původně sídlilo v domě U Tří knížat (Jánská 12, Brno), první předsedkyní se stala Ing. Anna Kojecká. Členové se rekrutují z řad amatérských a poloprofesionálních výtvarníků.

Artissimo se podílí na kulturním životě v centu Brna, pořádá dny otevřených dveří, kurzy, workshopy, výstavy, besedy a sympozia. Účastní se kulturních akcí celobrněnského i širšího dosahu (Open atelier Brno, European Day of kreativity, Brněnská muzejní noc, Týden výtvarné kultury a další).

Od roku 2015 se rozvíjí nová etapa Artissima spojená s působením v nových prostorách ateliéru na adrese Husova 8, Brno. Je zde k dispozici plně vybavená keramická dílna se dvěma vypalovacími pecemi, třemi točířskými kruhy, válcovacími stoly, materiálem a pomůckami pro modelování a točení z  hlíny, včetně všech potřeb k dekoraci. Dílna na fusing skla je vybavená pultovou  a kruhovou pecí, různorodými formami a vším potřebným na práci se sklem touto technikou, dále pak pracovištěm pro tvorbu vinutých skleněných perel se dvěma profesionálními sklářskými kahanysmaltovací píckou.

Došlo ke změně statutu sdružení na zapsaný spolek, byly schváleny nové stanovy spolku a předsedkyní byla zvolena Ing. Veronika Marušková.

Aktivity spolku byly rozšířeny o působení v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých,dětí a mládeže, byla navázána dlouhodobá spolupráce se základní školou Montessori (ul. Gajdošova, Brno)