Malá plastika: kombinace lehaného a hutního skla – první ze dvou setkání