Malá plastika: kombinace lehaného a hutního skla – druhé ze dvou setkání