AKTUALITY Z MÍSTNÍHO CENTRA DoFE V ROCE 2020

V roce 2020 se zapojila nová skupinka dívek a začala plnit program. V červnu jsme podnikli cvičnou výpravu na Ivančicko s přespáním u řeky. Děvčata si vyzkoušela, co obnáší pobyt v přírodě včetně stavění stanu, vaření na ohni, sběru rostlin a zdolání celé trasy, která měla asi celkem 30 km. Výprava končila v areálu kláštera v Dolních Kounicích. Nad celou akcí bděly dvě lektorky z řad členek spolku, aby dětem poradily, pomohly a zároveň s nimi prošly celou trasu. 

V září se uskutečnila ostrá výprava do okolí Brněnské přehrady. Tentokrát pod dohledem externího hodnotitele plnilo úkoly pět děvčat. Trasa vedla přes oboru do Chudčic, potom údolím Bíleho potoka na Šmelcovnu a nahoru do Lažánek. Počasí nám přálo a výprava se vydařila na 100 %. 

V roce 2020 program na bronzové úrovni ukončili dva účastníci a čtyři ještě musí některé aktivity uzavřít v roce 2021. Celou činnost nám velmi ztěžuje pandemie covid-19, protože některé naplánované aktivity nelze dokončit včas. Věříme, že v roce 2021 v programu budeme pokračovat a umožníme dalším dětem poznat jeho náplň a cíle.

Děkujeme všem za podporu.