OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE – MEZINÁRODNÍ CENY VÉVODY Z EDINBURGHU

Od roku 2018 se zapojujeme do DofE, mezinárodního programu pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji. Vytvořili jsme otevřené místní centrum DofE pro naplňování cílů programu a v roce 2019 jsme se aktivně podíleli na šíření a realizaci myšlenky DofE.
Máme pět účastníků programu, v červnu jeden přibyl. Přípravy na dobrodružnou výpravu, která je součástí programu, začaly přípravným školením první pomoci v dílně a seznámením se zásadami bezpečnosti (bez toho to nejde). Podmínky dvoudenní výpravy (na bronzové úrovni programu) jsou jasně dané: účastníci nemají k dispozici telefon, jednou denně si musí připravit teplé jídlo, spí pod stanem nebo pod širým nebem, sami si stanoví cíl, který chtějí během výpravy splnit – pro nás to bylo vyhotovení herbáře v digitální a tištěné formě. Děti se vypraví na vybranou trasu podle mapy, školitel je kontroluje na dohodnutých místech.
V červnu jsme se vypravili na cvičnou výpravu na Ivančicko. Jako cíl jsme si stanovili turistiku a sestavení herbáře. Školitelkou byla Veronika, účastnil se také externí hodnotitel z Kooperativy. Z Brna jsme jeli vlakem do Ivančic, první den jsme ušli 14tikilometrovou trasu na Rénu, uvařili jsme si a přespali jsme venku, druhý den jsme šli 12 km do Moravského Krumlova.
Tzv. ostrá výprava se uskutečnila o prázdninách v okolí Bystřice nad Perštejnem a bylo na ní 5 učastníků, naše školitelka plus hodnotitel. Vlakem jsme jeli z Brna do Bystřice n. P. a během prvního dne jsme ušli 19 km. Po cestě jsme pracovali na herbáři, který je cílem naší dobrodružné výpravy. Přespali jsem v Dolním Čepí venku pod stanem a druhý den jsme se vypravili na zpáteční cestu přes Křížovice, kde jsme ještě stihli navštívit tamní krásnou Galerii z ruky. Do Doubravníku na vlak to bylo asi 12 km. Výprava se vydařila, rostliny do herbáře jsme nasbírali, takže se nám podařilo splnit, co jsme si předsevzali.
Na podzim 2019 představíme program dalším dětem ze spolku. věříme, že je zaujme a že se do jeho plnění pustí zase nová skupina.
Děkujeme statutárnímu městu Brnu za podporu naplňování programu DofE,