Město socha

Členové dětského klubu pilně pokračují v budování svého nového projektu MĚSTO SOCHA. Zdokonalují se v používání různých technik, jako je práce s keramikou, plochým i hutním sklem, smaltování atd. Velkou sochu našeho města Brna budou také samy sestavovat a připravovat k vystavení na veřejnosti od listopadu do konce letošního roku.

Za finanční podporu projektu děkujeme Jihomoravskému kraji.