POŘÍDILI JSME NOVÉ VYBAVENÍ DÍKY DOTACI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V roce 2018 nám dotace Jihomoravského kraje z programu rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže umožnila rozšířit činnost ve sklářské dílně nákupem hořáku na vinutí skleněných perel a dohřívací multifunkční pece. Vzhledem k tomu, že se tvorby v dílně účastní děti, jsme se rozhodli pro hořák Mega Minnor profi, který je doplněn oxygenerátorem na vyvíjení kyslíku. Pracuje se na něm výborně a zájem dětí je tak velký, že setkání zaměřená výlučně na vinutí skleněných perel budeme muset napříště pořádat častěji! J J Po pečlivém průzkumu trhu jsme se rozhodli pro speciální multifunkční pec od specializovaného výrobce. Při klubových setkáních i při akcích pro veřejnost nám umožňuje pracovat na výrobě skleněných šperků, smaltovaných výrobků a na dokončování porcelánových šperků ve větší skupině.