ZAPOJILI JSME SE DO PROGRAMU DOFE

Artissimo a jeho lektoři se zapojují do programu DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburhu), protože jeho zásady plně souzní s cíli našeho klubu: nabízet příležitosti k získání nových přátele, silných zážitků a užitečných dovedností, pomáhat mladým zdolávat výzvy, které sami chtějí překonat, a plnit si své sny, podporovat jejich vytrvalost a odhodlání. 

 Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na osm milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.