VÝTVARKA ZA ŠKOLOU POKRAČUJE

Výtvarka za školou, dlouhodobý program spolupráce Artissima se základními školami Montessori Brno–Gajdošova a Five Star, pokračuje i ve školním roce 2018/19. Děti při pravidelných setkáních a vlastní tvorbě v dílně rozvíjejí svůj kreativní potenciál, seznamují se se základy řemeslných technik a jejich prostřednictvím i s tradicemi a historií výtvarné kultury.

Za finanční podporu na realizaci programu děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a statutárnímu městu Brnu.