Připravujeme výstavu na Nové radnici!

MÍSTO, KDE SE ČAS MĚNÍ V RADOST 
Výstava s workshopy pro veřejnost i školní skupiny 

Nová radnice v Brně, jižní křídlo Křížové chodby, vstup z Dominikánské ulice
Výstava probíhá od 17. do 22. 10. 2016, otevřeno od 10 do 18 hodin (22. 10. do 14 hodin).
Vernisáž v pondělí 17. 10. v 17 hodin

Workshopy pro veřejnost (vždy od 14 do 18 hodin): 
Keramický ve středu 19. 10. 
Sklářský ve čtvrtek 20. 10.
Smaltovací v pátek 21. 10.

Letošní klubová výstava ARTISSIMO představí práce svých dospělých i dětských členů ze skla, keramiky a smaltu. Kromě jedinečných šperků ze skla, porcelánu a keramiky, artefaktů z lehaného skla či keramických doplňků, z nichž každý je originálem, budou těžištěm výstavy společné projekty, na kterých dlouhodobě a společně pracují děti (od nejmladších po dospívající) a děti s dospělými. Pochlubíme se velkoplošnými instalacemi, jako je například mezigenerační projekt Skleněný dopis světu, který tvořivě spojuje děti se světem dospělých, nebo smaltovaná mozaika v kombinaci se sklem, inspirovaná řekou Amazonkou, při jejíž výrobě se děti učí tradiční technice smaltování. Společné projekty jsou vyústěním jednoho z hlavních záměrů spolku – mezigenerační spolupráce, zejména dětí a seniorů. Věříme, že společnou tvorbou dochází k prohlubování přátelských vztahů, empatie a porozumění, k motivaci k aktivnímu životu a vzájemnému porozumění mezi věkovými skupinami a zároveň k budování vlastní identity a sebevědomí. 

Děkujeme Jihomoravskému kraji za dotační podporu.